इ बारावी (HSC)चा निकाल जाहीर

महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, पुणे कडून फेब्रुवारी २०२३ मध्ये घेण्यात आलेल्या इयत्ता १२ वी (HSC) चा निकाल आज दि.२५/०५/२०२३ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आला. निकाल पाहण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा

HSC RESULT

HSC RESULT LINK 2

HSC RESULT LINK 3

HSC RESULT link 4

HSC RESULT LINK 5

Leave a Comment