सुकन्या योजना 

महीला व बाल विकास विभागातर्फे ही योजना राबविणायत येते . मुलींच्या जन्माबाबत सकारात्मक विचार लोकांमध्ये पसरविणे . गरीब कुटुंबातील मुलीच्या उज्जवल भविष्याची तरतूद करणे हा या योजनेचा हेतू आहे . दारिद्र रेषखाली असणारी सर्व कुटुंबे या योजनेस पात्र आहेत लाभार्थी कोण : 1) सर्व गटातील दारिद्र्य रेषेखाली जन्मणाऱ्या प्रत्येक मुलीसाठी 2) एका कुटुंबातील फक्त दोनच … Read more

आम आदमी विमा योजना

आम आदमी विमा योजना राज्यात ग्रामीण भागातील भूमिहीन कुटुंबातील लोकांसाठी शासनाने केंद्र सरकारची आम आदमी बिमा योजना,सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, महाराष्ट्र राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. आम आदमी बिमा योजने संबंधात नोडल एजन्सी, अंमलबजावणी यंत्रणा, लाभार्थ्याचे निकष, विमा हप्त्याची रक्कम, निधीची तरतूद, भरपाईची रक्कम, अंमलबजावणी पध्दती याबाबत तपशील पुढीलप्रमाणे आहेः – लाभार्थी कोण :- … Read more